จงคิดพูดกับตนเองในเรื่องดีๆ

 จงคิดพูดกับตนเองในเรื่องดีๆ

ฉันเก่ง ฉันรวย ฉันสวย

ฉันฉลาด ฉันทำได้

เพราะสิ่งที่คิดพูดกับตนเอง

มันจะเป็นจริง 1000%

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม