ถ้าคนรอบข้างคุณเป็นคนคิดลบ

 ถ้าคนรอบข้างคุณเป็นคนคิดลบ

สิ่งสำคัญห้ามโต้เถียง

เถียงกันไม่จบ ไม่มีใครชนะ

ไม่มีผลดีกับคุณ

ให้คุณไปหาความจริงด้วยตนเอง

ลงมือทำในสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุด

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม