การจะทำให้ไม่ถูกใครเกลียดเลย

 การจะทำให้ไม่ถูกใครเกลียดเลย

เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย

หากทำตัวให้เข้ากับทุกคนได้

แม้ไม่มีคนเกลียดแต่ก็ไม่มีคนชอบ

คนอื่นมองข้ามไปเหมือนไม่มีตัวตน

จงเป็นตัวของตัวเอง มีจุดยืน

ใน Version ที่ดีที่สุดของคุณ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม