ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีสุขได้

 ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีสุขได้

ก็ต่อเมื่อ

ฉลาดเรื่องความสัมพันธ์

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม