ดอกไม้ที่งดงาม...

 ดอกไม้ที่งดงาม...

ดอกไม้ไม่ต้องบอกว่ามันมีคุณค่า

เพียงดอกไม้...อยู่ให้ ถูกที่ ถูกคน

ดอกไม้นั้นก็มีค่าแล้ว.....

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม