ความรักไม่ใช่

 ความรักไม่ใช่

การหาใครเพื่อมาเติมเต็มตัวเอง

แต่ความรักคือ

การที่คนสองคนเติมเต็มตัวเองเป็น

แล้วมาร่วมเดินทางไปด้วยกัน

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม