ความเชื่อมั่นในตนเอง

 ความเชื่อมั่นในตนเอง

เป็นคุณสมบัติของผู้นำ

เคล็ดลับของการมีความเชื่อมั่น

คือคุณต้องเตรียมตัวมาอย่างดี

คนที่ร่วมงานกับคุณ

จะรู้สึกทำงานอย่างสบายใจ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม