วิธีสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

 วิธีสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

ต้องคิดกับตัวเองในทางบวกทุกวัน

หาหลักฐานความสำเร็จแม้นมันเล็กๆ

มาสนับสนุนให้คุณเชื่อมั่นในตนเอง

อย่าเอาความผิดพลาดของคุณ

มาตอกย้ำจนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม