เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

 เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

อย่าละสายตาจากเป้าหมาย

เป้าหมายเดียวกัน

แต่หนทางไปสู่เป้าหมายมีหลายวิธี

ถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จ

ให้คุณเปลี่ยนวิธีการที่ทำ

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม