การไม่ทำอะไรเลย

 การไม่ทำอะไรเลย

เป็นเรื่องน่าเบื่อ

อนาคตที่ตัวเองไม่ได้สร้างคุณค่า

ไม่ได้เติบโต

ทำให้สมองถดถอย

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม