การมีสิ่งของมากมาย

 การมีสิ่งของมากมาย

ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริง

ความสุขที่แท้จริงเกิดจาก

ภายในตัวเราและการมีความสัมพันธ์ที่ดี

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม