สิ่งที่แยกแยะ

 สิ่งที่แยกแยะ

ผู้ประสบความสำเร็จ

ออกจากผู้ล้มเหลว คือ

ทัศนคติเชิงบวก

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม