คนเราทุกคนมีทั้งด้านมืดและด้านสว่าง

 คนเราทุกคนมีทั้งด้านมืดและด้านสว่าง

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้

เขาจะเปลี่ยนตัวเอง

เมื่อเขารู้สึกอยากเปลี่ยน

สิ่งที่เราทำได้ก็คือ

ทำให้เขาหันด้านสว่างของเขา

เข้ามาหาเราได้เท่านั้น

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม