อย่าสวยเพื่อหวังให้ใครมาชอบ

 อย่าสวยเพื่อหวังให้ใครมาชอบ 

จงสวยเพื่อตัวเอง รักตัวเอง 

เมื่อส่องกระจกดูตัวเอง 

เห็นตัวเองดูดี ก็มีความสุข 

จงสวยเพื่อให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวัน 

เมื่อเราดูแลตัวเองได้ดี

เราก็จะสามารถดูแลคนอื่นได้ดีเช่นกัน

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม