จงเป็นคนดีที่ฉลาด

 จงเป็นคนดีที่ฉลาด

จงเป็นคนดีที่ทันคน 

จงเป็นคนดีที่ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบ 

จงเป็นคนดีที่ไม่อ่อนแอ 

จงเป็นคนดีที่ไม่ตัดสินคนอื่น 

แม่ชีที่พกอาวุธเวลาเดินที่เปลี่ยว 

อย่ายอมให้ใครมารังแก

---ชญาดา แหววใจเพชร---



ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม