การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ

 การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ

มีคนอื่นๆมากมายที่ล้มเหลวกับสิ่งนั้น

มันไม่ได้มีความหมายว่า...คุณจะล้มเหลวเหมือนคนอื่น

คุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็ทำได้จริงๆ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม