อย่าตกอยู่ใต้ขยะความคิดของคนอื่น

 อย่าตกอยู่ใต้ขยะความคิดของคนอื่น

อย่าให้คนอื่นชักใยชีวิตคุณ

อย่าปลงใจเชื่อโดยไม่ได้คิด

จงควบคุมชีวิตของคุณเอง

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม