เวลาเป็นเงินเป็นทอง

 เวลาเป็นเงินเป็นทอง

การเสียเวลาคือการเสียโอกาส

อย่าฆ่าเวลา

เพราะอนาคตของคุณอยู่ที่นั้น

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม