คุณจะสำเร็จได้มากกว่า

 คุณจะสำเร็จได้มากกว่า

ถ้าคุณไม่สนใจว่า ผลลัพธ์

ที่ได้จะเป็นอย่างไร

ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม