ข้อดีของการมีเป้าหมายใหญ่คือ...

 ข้อดีของการมีเป้าหมายใหญ่คือ...

ทำให้ชีวิตคุณมีสีสัน..

มีเป้าหมายทำให้คุณไม่เบื่อชีวิต...

รู้สึกตัวเองมีค่า...

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม