การใช้ชีวิต

 การใช้ชีวิต

ตามความพอใจของคนอื่น

ไม่มีจุดยืนเป็นของตนเอง

ผลลัพธ์ที่ได้

เดินตามหลังคนอื่นไปตลอด

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม