ความขยันทำให้คุณเจริญรุ่งเรือง

 ความขยันทำให้คุณเจริญรุ่งเรือง

แต่เป็นคนขยันอย่างเดียวไม่พอ

ต้องเป็นคนขยันที่ลงมือทำอย่างฉลาดด้วย

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม