การพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอก

 การพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอก

แต่ไม่เคยปรับเปลี่ยนนิสัยของตนเอง

ยิ่งพยายามเท่าไหร่ก็ไร้ประโยชน์

มีแต่จะทำให้ความทุกข์เพิ่มพูนมากขึ้น

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม