จงเป็นเจ้านายตนเอง

 จงเป็นเจ้านายตนเอง

อยู่เหนือโชคชะตา

เป็นคนที่แข็งแกร่ง

ควบคุมทิศทางอนาคตตนเอง

ไม่ใช่แล้วแต่เวรแต่กรรม

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม