เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวย

 เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวย

ต้องเห็นคุณค่าของตนเอง

ไม่แชร์ผู้ชายร่วมกับใคร

เอาอยู่กับอารมณ์ของตนเอง

ต้องมีความฝันมีเป้าหมายในชีวิต

ต้องเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม