การทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จ

 การทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จ

คุณไม่จำเป็นต้องมี

ความพร้อมไปเสียหมดก็ได้

นี่เป็นวิธีทำให้คุณเติบโต

และเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม