เมื่อคุณเปลี่ยนโลกภายใน

 เมื่อคุณเปลี่ยนโลกภายใน

โลกภายนอกจะเปลี่ยนตาม

คุณจะดึงดูดคนอีกประเภทเข้ามาหาคุณ

วิธีการสร้างคุณสมบัติภายใน

ค้นหาคนที่คุณชื่นชมเป็นต้นแบบของคุณ

จงเลียนแบบคุณสมบัติที่ดีของเขา

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม