ทุกสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณ

 ทุกสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณ

เปลี่ยนมันเป็นโชคดีได้หมด

ขึ้นอยู่กับการตีความของคุณ

มองมันว่าโชคดีบ่อยๆ

จะดึงดูดความโชคดีเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม