คนเก่งมีเยอะนะ

 คนเก่งมีเยอะนะ

การที่คุณจะอยู่รอด

ในสังคมการทำงานนั้น

เก่งอย่างเดียวไม่พอ

สิ่งที่ต้องมี คือ

เก่ง อดทน และมีน้ำใจ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม