อย่าเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น

 อย่าเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น

ไม่ว่าคนนั้นจะดีกว่าหรือด้อยกว่า

คนที่เกิดมาล้วนแตกต่างกัน

ถ้าคุณอยู่บนโลกใบนี้

ด้วยความรู้สึกว่าคนอื่นจะแซงคุณตลอด

คุณจะเหนื่อยมาก

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม