ถ้าอยากทำอะไรให้สำเร็จ

 ถ้าอยากทำอะไรให้สำเร็จ

จงใส่ความปรารถนาที่แรงกล้าเข้าไป

เปรียบเสมือนรถยนต์ที่เติมเชื้อเพลิง

ทำให้คุณมีเเรงขับเคลื่อนไปข้างหน้า

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม