ถ้าคุณครุ่นคิดถึงสิ่งใดบ่อยๆ

ถ้าคุณครุ่นคิดถึงสิ่งใดบ่อยๆ

สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม