อย่ามีชีวิตคู่ ถ้าคุณ

 อย่ามีชีวิตคู่

ถ้าคุณยังรักตัวเองไม่เป็น

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม