การถูกอิจฉา คือ คำชม

 การถูกอิจฉา

คือ คำชม

หมายความว่า คุณเก่ง

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม