วิธีสอนคนที่ดีที่สุด คือ

 วิธีสอนคนที่ดีที่สุด คือ

ทำตัวเป็นตัวอย่าง

และทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจ

มีความรู้สึกอยากเป็นเหมือนคุณ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม