การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด คือ

 การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด คือ 

การลงทุนให้ความรู้กับตนเอง 

เรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่น 

ดีกว่าลองผิดลองถูก 

ย่นระยะเวลาไปสู่เป้าหมาย

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม