การโฟกัสสิ่งที่ทำนั้นดี

 การโฟกัสสิ่งที่ทำนั้นดี

โฟกัสทำทีละเรื่อง

แต่ไม่ใช่โฟกัสเรื่องเดียว

ให้คุณโฟกัสหลายๆ เรื่อง

เช่น งาน เงิน สุขภาพ

ความสัมพันธ์ ความสุข

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม