การบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

 การบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

ใช้เวลาในกิจกรรมที่มีคุณค่าสูง

ทำเรื่องที่สำคัญ เรื่องที่คุณถนัด

เรื่องเล็กๆที่คุณไม่ถนัด

ดึงคนอื่นมาช่วย จ้างคนอื่น

ทำให้คุณมีเวลาคิด พัฒนา

และประสบความสำเร็จในชีวิต

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม