ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้

 ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้

คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณก็ทำไม่ได้

มันถูกต้องทั้งสองอย่าง

คิดต่างกันแต่ผลแตกต่างกัน

ดึงศักยภาพในตัวคุณออกมา

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ

ที่ซ้อนเร้นมีพลังมหาศาล

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม