การเปลี่ยนแปลงนั้น

 การเปลี่ยนแปลงนั้น

เป็นเรื่องธรรมดาของโลก

มีสองทิศทางคือแย่ลงหรือดีขึ้น

คุณกำหนดชีวิตของคุณได้

คุณสามารถทำเหตุปัจจัย

ให้เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นได้

ไม่ต้องกังวลกับอนาคต

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม