เริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตคุณ

 เริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตคุณ

โดยการจัดห้องใหม่

เห็นแล้วสบายตา

อยู่แล้วสบายใจ

ทำให้ความคิดปลอดโปร่ง

เห็นโอกาสดีๆ รอบตัว

ชีวิตคุณจะดีขึ้นทุกด้าน

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม