การสร้างแบรนด์ให้ตนเอง

 การสร้างแบรนด์ให้ตนเอง

ให้ได้ผลดี

คุณต้องทำไปเรื่อยๆอย่าหยุด

อย่าหยุดที่จะเติบโต

คนที่ไม่พัฒนาตนเอง คนที่หยุดเติบโต

ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้ว....

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม