คนอื่นเขาไม่สนใจว่า

 คนอื่นเขาไม่สนใจว่า

คุณเก่งขนาดไหน

เขาสนใจว่าคุณมีประโยชน์

แก้ปัญหาให้เขาได้ไหม

ทำให้เขามีชีวิตดีขึ้นได้ไหม

ถ้าคุณทำได้

โอกาสความสำเร็จจะเข้ามาหาคุณ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม