อย่าเรียนรู้อะไรสุ่มสี่สุ่มห้า

 อย่าเรียนรู้อะไรสุ่มสี่สุ่มห้า

จงเรียนรู้จากคนที่สำเร็จ

ดูวิธีคิดของเขา

แล้วปรับวิธีคิดของคุณไปทิศทางนั้น

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม