คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด

 คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด

คิดว่า ทะเยอทะยาน เป็นสิ่งที่ไม่ดี

จริงๆแล้ว คำว่า ทะเยอทะยาน

อยากมีฐานะหรือความเป็นอยู่

ดีขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิม

มีความหมายที่ดี

ทะเยอทะยาน=รักความก้าวหน้า

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม