มีความสวยแต่ปราศจากสมอง

 มีความสวยแต่ปราศจากสมอง

คือสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับผู้หญิง

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม