การที่ใครมาด่าว่าอะไรคุณ

 การที่ใครมาด่าว่าอะไรคุณ

ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะเป็นคนในแบบนั้น

แต่มันชี้ให้เห็นว่า

ใครคนนั้นเป็นคนอย่างไร

มีประสบการณ์ชีวิตผ่านอะไรมาบ้าง

ถูกอบรมเลี้ยงดูมาเช่นไร

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม