อย่าแข่งขันกับใครๆ

 อย่าแข่งขันกับใครๆ

จงแข่งขันกับตนเอง

ทำตนเองให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน

นี้คือวิธีเอาชนะคู่แข่งที่ดีที่สุด...

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม