ผู้หญิงสวยแสดงถึงการรักตัวเอง

 ผู้หญิงสวยแสดงถึงการรักตัวเอง

การดูแลตัวเองได้ดี เป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรมี

ผู้หญิงสวยมีเยอะเเยะ มีให้เลือกมากมาย

เป็นผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่พอนะ

ต้องเป็นผู้หญิงสวยที่มีองค์ประกอบอื่นๆด้วย

ที่เขาเรียกว่า ผู้หญิงคุณภาพ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม