ยิ่งบ่นยิ่งมีสิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิต

 ห้ามบ่น

ยิ่งบ่นยิ่งมีสิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิต

คุณมีความคิด เป็นคนแบบไหน

ก็มักจะดึงดูดคนลักษณะเดียวกันเข้าหาคุณ

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม